Несправності системи запалювання

Пуск двигуна в більшості випадків утруднюється через несправності системи запалювання, у якій є два замкнуті кола струму — низької і високої напруги (рис. 7).

Коло низької напруги має джерело струму (акумуляторну батарею 10, генератор), вмикач запалювання 5, первинну обмотку 3 котушку запалювання з резистором 4, переривник 11 з конденсатором 12; коло високої напруги — вторинну обмотку 2 котушки запалювання, розподільник, проводи високої напруги, запальні свічки.

Якщо при прокручуванні колінчастого вала двигуна стартером або пусковою рукояткою двигун не запускається і в циліндрах двигуна немає спалахів при справній системі живлення, це свідчить про несправність системи запалювання.

Основні несправності системи запалювання, які можуть утруднювати пуск двигуна, і можливі способи їх усунення або запобігання їм наведено нижче:

Причини несправності

Способи усунення або запобігання

Акумуляторна батарея дуже розряджена

Якщо є можливість, замінити батарею або зарядити. Можна спробувати запустити двигун за допомогою пускової рукоятки, замкнувши резистор на котушці запалювання. Можна також використати для пуску акумуляторну батарею іншого автомобіля або сам автомобіль (буксирування)

Обрив або порушення контакту в колі струму низької і високої напруги

Перевірити кола струму низької і високої напруги і усунути виявлену несправність

Замикання на масу проводів системи запалювання

Виявлені перетерті місця проводів обмотати ізоляційною стрічкою

Відмова в роботі приладів системи запалювання

Несправний прилад по можливості відрегулювати або замінити новим

Порушення точності встановлення запалювання

Установити запалювання

Визначенню несправностей у системі запалювання доцільно починати з акумуляторної батареї і закінчувати запальними свічками.

Роботу акумуляторної батареї можна перевірити за силою звукового сигналу, яскравістю світла фар і роботою стартера. Сильний звуковий сигнал, яскраве світло фар і швидке обертання колінчастого вала двигуна від стартера свідчать про справність акумуляторної батареї автомобіля.

Схема батарейного запалювання

Рис. 7. Схема батарейного запалювання (суцільною стрілкою показано шлях проходження струму низької напруги, пунктирною —
високої напруги):
1 — котушка запалювання; 2 — вторинна обмотка котушки запалювання;
3- первинна обмотка; 4 — резистор; 5—-вмикач запалювання; 6 — свічка;
7 — амперметр; 8 — кришка розподільника; 9 — вмикач стартера; 10 — акумуляторна батарея; 11—переривник; 12 — конденсатор; І — X — місця вмикання переносної лампи під час виявлення несправностей (обриву або порушення контакту), в первинному колі запалювання.

Справність кола низької напруги системи запалювання можна якоюсь мірою визначити за показом стрілки амперметра, якщо він є на автомобілі. Під час прокручування колінчастого вала двигуна треба уважно стежити за показами стрілки амперметра. При цьому можуть бути такі випадки:

  1. Стрілка амперметра стоїть на нулі. Це означає, що в колі струму низької напруги є обрив, або поганий контакт на затискачах.
  2. Стрілка амперметра відхилилась на розрядку на 2—4 А і залишається нерухомою під час прокручування колінчастого вала двигуна. Це свідчить про замикання на масу кола низької напруги на ділянці від котушки запалювання до контактів переривника.
  3. Стрілка амперметра відхилилась до відказу на розрядку. Це свідчить про коротке замикання на ділянці від котушки запалювання до батареї.
  4. Стрілка амперметра показує розрядку 2—4 А і повертається на нуль під час прокручування колінчастого вала двигуна. Це означає, що коло низької напруги справне, а несправності треба шукати в колі високої напруги, починаючи від котушки запалювання І кінчаючи свічками.

Розглянемо на прикладах, як виявити несправності в двох основних випадках: коли між електродами запальної свічки іскри взагалі немає і коли іскра є, але слабка і нерегулярна.

Випадок 1. Немає іскри між електродами запальної свічки

Для того щоб виявити причину зазначеної несправності, слід зняти провід з свічки і встановити його так, щоб між наконечником провода свічки і масою автомобіля був зазор 5—7 мм. Виникнення іскри в зазорі і коливання стрілки амперметра під час прокручування колінчастого вала двигуна рукояткою або стартером свідчить про справність кіл низької і високої напруги.

Якщо в зазорі між наконечником провода свічки і масою автомобіля іскри немає, то це свідчить про несправність кола високої напруги. Перевірку цього кола рекомендується виконувати в такій послідовності.

Вийняти центральний провід з кришки розподільника (розподільник вимикається з кола) і встановити зазор 5—7 мм між наконечником провода а масою автомобіля. При справному колі струму високої напруги до розподільника під час прокручування колінчастого вала виникне сильна іскра в зазорі. Тоді несправність слід шукати в проводах, що підводять струм високої напруги до свічок, до кришки розподільника, до ротора. Для цього треба старанно оглянути проводи, ротор, карболітову кришку. У кришці (рис. 8.) можуть бути тріщини, бруд, волога, забруднення гнізда проводів, поломка або втрата вуглика, пружини. При забрудненні гнізда проводів зачистити абразивною шкуркою, а якщо на кришці або роторі є тріщини, їх треба замінити.

Якщо несправність не виявлено, необхідно перевірити справність ротора і якість ізоляції проводів високої напруги. Для цього, не знімаючи ротора, підвести струм високої напруги від котушки запалювання до контактної пластинки ротора на відстані 3 мм і розмикати рукою контакти переривника. Якщо ротор несправний, у зазорі під час розмикання контактів виникає іскра: ротор замикається на масу автомобіля, має тріщину або забруднений. Якщо ж при розімкнутому переривнику іскри, як і раніше, немає між масою і центральним проводом котушки запалювання, то, найімовірніше, несправні провід високої напруги, котушка запалювання або конденсатор.

Впевнившись у справності провода високої напруги або замінивши Його іншим, якщо Необхідно, перевірити котушку запалювання. Можливе витікання струму високої напруги в карболітовій кришці котушки »апелювання або пробій ізоляції вторинної обмотки, про що свідчить сильне нагрівання котушки. В такому випадку котушку треба замінити. При справній котушці запалювання перевірити конденсатор.

Добра безперебійна іскра, що виникає між високовольтним проводом свічки і масою під час прокручування колінчастого вала, свідчить про те, що коло високої напруги справне. У такому випадку необхідно перевірити запальні свічки, викручуючи їх з двигуна. При виявленні па свічках масла, палива або нагару їх слід очистити, просушити і знову повторити пуск двигуна. Якщо свічки справні, а двигун не запускається, то перевірити, чи правильно встановлено запалювання.

Якщо двигун не запускається і стрілка амперметра стоїть на нулі під час прокручування колінчастого вала двигуна, це означає, що в колі струму низької напруги є обрив або ненадійний контакт на затискачах.

Обрив у колі струмку низької напруги можна визначити за допомогою переносної лампи. Для цього один кінець провода підімкнути до маси, а другий підмикати по черзі спочатку до затискача К (рис. 9)

Кришка розподільника та точки перевірки переривника

Рис. 8, 9 Точки для перевірки переривника. Кришка розподільника:
1 — контактна пластинка; 2 — вуглик; 3 — пружина; 4 — гніздо центрального контакту; 5 — гніздо бокового контакту; 6 — електрод; 7 — ротор.

переривника (місце з’єднання чорного провода котушки запалювання і провода конденсатора на переривнику), а потім, знявши попередньо карболітову кришку і ротор переривника, до провода 1, шини 2, пружини 3 важільця, рухомого контакту 4. Якщо деталі переривника справні, контакти чисті і надійні, лампа під час таких перевірок світитиметься. Коли несправність не виявлено, приєднати провід переносної лампи до нерухомого контакту, що з’єднаний з масою. Якщо ж переносна лампа при цьому засвітиться і матиме навіть дуже слабке розжарювання, то це означає, що стався обрив провода, який з’єднує панель переривника з масою. Якщо ж переносна лампа не світиться при підімкнен- ні її до нерухомого контакту і засвічується при підімкненні до рухомого, це свідчить про несправності контактів переривника. Можливо, вони дуже забруднені або обгоріли і струм через них не проходить.

Якщо при підмиканні переносної лампи до затискача К переривника лампа не світиться; обрив слід шукати в колі у напрямі до акумуляторної батареї. Для цього один кінець провода переносної лампи підтикають на масу, другий — до затискача Р котушки запалювання. Світіння лампи при цьому свідчить про наявність обриву або порушення контакту в затискачах провода, що з’єднує котушку запалювання з                переривником. Щоб у цьому переконатись, треба оглянути затискачі, перевірити чистоту і надійність контактів. Якщо ж переносна лампа не засвітилася, то підімкнути її до затискача ВК котушки запалювання. Якщо при цьому лампа засвітилася, то е обрив у первинній обмотці котушки запалювання. У такому випадку котушку запалювання замінити. Якщо ж лампа не засвітилася, підімкнути її до затискача ВК-Б котушки запалювання. Світіння лампи при цьому свідчить про несправність варіатора.

Так само треба шукати обрив у колі до акумуляторної батареї. Якщо стрілка-амперметра відхилилась на розрядку на 2-4 А і під час прокручування колінчастого вала залишається нерухомою, це означає, що коло струму низької напруги замикається на масу на ділянці від котушки запалювання до контактів переривника. Ця несправність буває через такі причини:

  • не розмикаються контакти переривника; замикання всередині переривника;
  • несправний конденсатор;
  • замикання на масу первинної обмотки котушки запалювання або варіатора;
  • замикання на масу провода, що з’єднує затискач вмикача стартера із затискачем ВК котушки запалювання.

Місце замикання на масу рекомендується, визначати амперметром методом виключення окремих елементів кола. При вимкненні несправного елемента стрілка амперметра повинна стати на нуль. Спочатку перевірити розмикання контактів переривника під час прокручування колінчастого вала двигуна. Якщо контакти не розмикаються, необхідно відрегулювати зазор між контактами переривника.

При нормальному розмиканні контактів їх слід поставити на розрив, вимкнути конденсатор і спостерігати за показами стрілки амперметра. Якщо вона повернулася до нуля, конденсатор несправний і його треба замінити. Коли запасного конденсатора немає, можна тимчасово скористатися конденсатором звукового сигналу. В дорозі несправний конденсатор можна не знімати, а тільки від’єднати його провід від затискача К , переривника. Новий конденсатор приєднати поряд з котушкою запалювання, з’єднавши його провід із затискачем Р котушки, а корпус — з масою. Якщо покази амперметра при вимкнутому конденсаторі залишаються без зміни, це свідчить про те, що конденсатор справний. Його слід установити на місце і від’єднати переривник.

Повернення стрілки амперметра до нуля означає замикання кола всередині переривника від затискача К до рухомого контакту. Необхідно знову приєднати переривник і старанно перевірити, чи не замикаються на масу провід, що з’єднує затискач К переривника з пластинчастою пружиною, пластинчаста пружина, важілець рухомого контакту. Може трапитись і так, що спрацюється текстолітова п’ятка важільця переривника і пластинчаста пружина замкне на кулачок. Щоб виявити цю несправність, треба відхилити рукою важілець від кулачка. Якщо при цьому стрілка амперметра стане на нулі, то це означає, що саме тут було замикання.

Коли при вимкненні переривника стрілка амперметра показує, як і раніше, 2—4 А, необхідно від’єднати провід від затискача Р котушки запалювання. Якщо і при цьому стрілка амперметра матиме попередні покази, несправність слід шукати в первинній обмотці котушки запалювання або у варіаторі. Найімовірніше замикається на масу провід, що з’єднує затискач ВК котушки запалювання з вмикачем стартера. При замиканні на масу цього провода виникають усі ознаки короткого замикання (стрілка амперметра різко відхиляється на розрядку), коли двигун запускають стартером. Коли при від’єднанні провода від затискача В К котушки запалювання струм зникне, це свідчить про те, що провід замикається на масу.

Можуть бути такі випадки, коли під; час прокручування колінчастого вала стрілка амперметра відхиляється до відказу на розрядку, це свідчить про коротке замикання на ділянці від котушки запалювання до акумуляторної батареї. Характерною ознакою цієї несправності є тління ізоляції проводів. У таких випадках треба вимкнути усі споживачі струму і від’єднати провід від акумуляторної батареї. Якщо замикання може спричинити пожежу, треба негайно відірвати тонкий провід від затискача стартера, де цей провід з’єднується з товстим проводом від акумуляторної батареї. Після цього необхідно знайти і усунути коротке замикання. Слід пам’ятати, що найчастіше коротке замикання буває через пошкодження ізоляції провода, яке може статися там, де провід проходить через отвір у металі, біля гострого кута рами, в місці кріплення проводів скобою, біля кінців провода.

Якщо під час прокручування колінчастою вала стрілка амперметра показує розрядку 2—4 А і повертається на нуль, це означає, що коло струму низької напруги справне і несправність слід шукати методом вимкнення у вторинному колі струму високої напруги, починаючи від котушки запалювання (вторинна обмотка, високовольтний провід, розподільник, високовольтні проводи свічок). При цьому необхідно старанно перевірити ізоляцію проводки, оглянути конденсатор, бо в ньому може бути витікання струму через ізоляцію між обкладками, що може призвести до повного зникнення струму на свічках або дуже слабкої напруги.

Випадок 2. Слабка і нерегулярна іскра

Якість іскри на свічках перевіряють так само, як і тоді, коли іскри зовсім немає, але бажано зазор між масою і високовольтним проводом свічки змінити. Доброю вважають ту іскру, яка надійно пробиває зазор величиною не менш як 7 мм.

Якщо іскра слабка або нерегулярна, на запальних свічках виникають такі самі несправності, як і тоді, коли її зовсім немає, але вони менше виявлені, і тому встановити їх значно важче. Навіть амперметр не може допомогти в цьому пошуку. Найкращий спосіб визначити несправність — це вимкнути з системи запалювання той чи інший прилад або ділянку кола і спробувати по можливості дістати іскру без них. Поява доброї іскри свідчить про несправність вимкнутого приладу.

Коли після перевірки виявилось, що іскра між запальними свічками і високовольтним проводом слабка, вимикають з схеми запалювання розподільник і перевіряють якість іскри між масок? і проводом високої напруги котушки запалювання. Наявність сильної іскри свідчить про те, що вся система запалювання до розподільника справна, крім кришки розподільника, ротора або високовольтних проводів запальних свічок. Якщо в зазначених деталях є тріщини і поломки, їх необхідно замінити.

Якщо при вимкненні розподільника іскра, як і раніше, буде слабкою, слід уважно перевірити усі затискачі кола струму низької напруги, їх чистоту і надійність кріплення. Коли ж і після перевірки затискачів іскра буде слабкою, необхідно вимкнути з кола низької напруги переривник. Його дію можна замінити додатковим проводом, один кінець якого ввімкнути в точку з’єднання провода конденсатора з проводом низької напруги, що йде від затискача Р котушки запалювання, а другим різко «чиркати» по масі. При цьому проводи котушки запалювання і конденсатор а від’єднати від затискача К переривника.

Виникнення сильної іскри між масою і високовольтним проводом котушки без дії переривника свідчить про несправність переривника.

Щоб проконтролювати цілість і надійність контакту та ізоляції струмопровідних частин кола від маси, треба перевірити внутрішнє коло переривника, стан і зазор у його контактах на всіх виступах кулачка. При перевірці внутрішнього кола переривника виявити, чи не спрацювалися кулачок, втулки валика переривника, вісь і отвір під вісь важільця переривника, чи надійна посадка панелі переривника на підшипнику.

Якщо при вимкнутому переривнику іскра буде слабкою і нерегулярною, то, найімовірніше, несправний конденсатор або котушка запалювання. Впевнившись у справності конденсатора, слід перевірити справність котушки запалювання. Сильне нагрівання котушки запалювання свідчить про замикання первинної обмотки. Несправну котушку замінюють.

Перевірка конденсатора переносною лампою Перевірка конденсатора замиканням проводів Перевірка конденсатора розрядом на масу

Рис. 10. Способи перевірки конденсатора:
а — переносною лампою; б — замиканням проводів; в — розрядом на масу; 1 — котушка замикання; 2 — конденсатор; переривник; 4 — кришка переривника-розподільника.

Способи перевірки конденсатора

Роль конденсатора в системі запалювання - знизити шкідливий вплив струму самоіндукції для зменшення окислення контактів і збільшення електрорушійної сили, що індукується? у вторинній обмотці котушки запалювання.

Характерною ознакою несправності конденсатора є надмірне іскріння між контактами переривника під час пуску двигуна. Конденсатор можна перевірити кількома способами.

Так, пробій конденсатора на масу можна перевірити за допомогою переносної лампи (рис. 10, а), яку вмикають у розрив провода, що з’єднує затискач Р котушки запалювання із затискачем К переривника І проводом конденсатора. Якщо лампа світиться при ввімкнутому запалюванні, це означає, що конденсатор справний, і навпаки. Конденсатор можна перевірити також, від’єднавши від затискача К переривника чорний провід, що йде від котушки запалювання, і торкаючись ним під’єднаного від переривника провода конденсатора (рис. 10, б). Поява іскріння між кінцями проводів при ввімкнутому запалюванні свідчить про те, що в конденсаторі є пробій.

Витікання і обрив у конденсаторі виявляють, заряджаючи його струмом високої напруги від котушки запалювання і розряджаючи на масу (рис. 10, в). Поява розрядної іскри з тріском між проводом конденсатора і його корпусом означає, що він справний. Якщо після заряду немає розрядної іскри, це свідчить про те, що у конденсаторі відбувається витікання.

Перевірити конденсатор можна ще й таким способом. Вимкнути конденсатор і прокручувати колінчастий вал двигуна. Якщо при цьому з’явиться дуже слабка іскра між центральним високовольтним проводом і масою, а також відбуватиметься сильне іскріння контактів переривника, це свідчить про те, що конденсатор несправний.

Регулювання зазора між контактами переривника

Зазор між контактами переривника регулюють у такому порядку (рис.11).

Зняти кришку розподільника і ротор і, повільно прокручуючи колінчастий вал двигуна пусковою рукояткою, встановити куличок валика привода розподільника в таке положення, при якому контакти переривника були б максимально розімкнуті.

Регулювання зазора між контактами переривника

Рис. 11. Регулювання зазора контактами переривника:
1 — ексцентриковий гвинт; 2 — пластинка стояка нерухомого контакту; З — стояк нерухомого контакту; 4 — стопорний гвинт кріплення пластинки стояка; 5 — щуп.

Потім перевірити величину зазора плоским щупом. Нормальний зазор між максимально розімкнутими контактами переривника повинен становити на всіх легкових автомобілях, крім автомобілів ВАЗ, 0,35— 0,45 мм, на автомобілях ВАЗ — 0,40±0,03 мм. Контакти при цьому повинні бути чистими, сухими І щільно прилягати один до одного всією поверхнею. При необхідності контакти зачистити спеціальною абразивною пластинкою. Після зачищення контактів обдути панель переривника повітрям, а потім витерти контакти заміною, трохи намоченою у чистому бензині. Не можна підчищати контакти наждачною шкуркою, монетами, бо метал, що залишається на контактах, значно прискорює їх обгоряння.

Якщо зазор між контактами не відповідає нормі, необхідно відпустити стопорний гвинт 4 і за допомогою ексцентрикового гвинта 1 встановити потрібний зазор, потім закріпити стопорний гвинт 4 і знову перевірити зазор між контактами. Якщо зазор між контактами переривника відрізняється від нормального менш ніж на 0,05 мм, регулювати його не слід.

Установлення запалювання

Мета встановлення запалювання полягає в тому, щоб узгодити появу іскри на свічках у кожному циліндрі при підході поршня до ВМТ в кінці такту стиснення. Від правильного встановлення, запалювання залежать потужність, економічність і стійкість роботи двигуна.

Надмірно пізнє або раннє запалювання шкідливо позначається на роботі двигуна. Так, при дуже пізньому запалюванні горіння суміші відбуватиметься при дедалі більшому об’ємі, тиск газів у циліндрі буде значно нижчий, ніж при нормальному запалюванні, а тому потужність і економічність двигуна зменшаться. У цьому випадку догоряння суміші в циліндрі відбуватиметься протягом усього такту розширення, що спричинить сильне перегрівання двигуна.

Негативно впливає на роботу двигуна і занадто раннє запалювання. У цьому випадку пальна суміш спалахує передчасно, і виникає різке зростання тиску газів до приходу поршня у ВМТ, що дуже перешкоджає рухові поршня. В результаті зменшаться потужність і економічність двигуна, погіршиться прийомистість, а робота під навантаженням супроводжуватиметься стуками і підвищеним нагріванням; на холостому ходу двигун працюватиме нестійко. Якщо запалювання встановлено неправильно, двигун не запуститься.

Установлювати запалювання рекомендується в такому порядку.

Поставити поршень першого циліндра в крайнє верхнє положення, що відповідає кінцеві такту стиснення. Для цього необхідно викрутити свічку першого циліндра і, закривши свічковий отвір пальцем, повертати колінчастий вал двигуна до початку стиснення у першому циліндрі. Палець відчуватиме тиск стиснутого повітря. Потім поворотом колінчастого вала точно сумістити позначки встановлення запалювання (рис. 12). Встановити стрілку октан-коректора на нульову поділку.

Позначки для встановлення запалювання на автомобілі

Рис. 12. Позначки для встановлення запалювання на автомобілі:
а — ЗАЗ-968; б - «Москвич-412», «Москвич-2140»; в — ГАЗ-24 «Волга»; г — ВАЗ; 1 — виступ на корпусі відцентрового фільтра; 2 — установочний штифт; 3 —позначка ВМТ першого циліндра; 4 — позначка встановлення запалювання; 5 — позначка випередження запалювання на 10°; 6 — випередження запалювання 0°; 7— позначка на шківу.

Перевірити ритм і в разі потреби відрегулювати зазор між контактами переривника, поставити контакти на початок розмикання, повертаючи корпус переривника-розподільника проти обертання кулачка. Початок розмикання контактів найкраще встановити за допомогою переносної лампи. Під’єднати лампу одним проводом до маси, а другим — до затискача провода низької напруги на переривнику- розподільнику. Потім ввімкнути запалювання і повільно повертати корпус переривника-розподільника до моменту розмикання контактів, який точно визначається за засвіченням лампи. У цьому положенні необхідно закріпити корпус переривника-розподільника, встановити на місце ротор і надіти кришку переривника-розподільника. При цьому електрод кришки, проти якого стоїть струмороздавальна пластина ротора, слід з'єднати проводом із свічкою першого циліндра. Решту проводів з’єднати з свічками відповідно до порядку роботи двигуна, враховуючи напрям обертання ротора.

Встановлення моменту запалювання за допомогою октан-коректора

Рис. 13. Встановлення моменту запалювання за допомогою октан-коректора:
а — запізнювання; б—випередження; 1 - шкала; 2 — регулювальні гайки; 3 — вказівна стрілка.

Перевірити правильність встановлення запалювання під час короткого пробігу автомобіля, попередньо прогрівши двигун до нормального теплового режиму (температура охолодної рідини 80—90°С).

Установлення запалювання вважається правильним, якщо під час руху автомобіля на прямій передачі по рівній дорогі з швидкістю 30— 35 км/год різке до відказу натиснення на педаль керування дросельними заслінками спричиняє незначні і короткочасні детонаційні стуки.

Якщо стуків немає, це означає що запалювання пізнє. У цьому випадку необхідно за допомогою регулювальних гайок октан-коректора повернути корпус переривника проти напряму обертання кулачка на одну поділку шкали октан-коректора у бік випередження, а при сильних детонаційних стуках — у напрямі обертання кулачка в бік запізнення (рис. 13). Поправляючи встановлення запалювання, необхідно добитися нормальної роботи двигуна автомобіля.

Таким чином, якщо Ви ретельно перевірили і усунули несправності системи запалювання і двигун при цьому не запускається або працює не стабільно - варто перевірити на наявність несправностей систему пуску двигуна.

Додати коментар


Захисний код
Оновити