Двигун працює з перебоями

Характерними ознаками нестійкої роботи двигуна є його «здригання», нерівномірність випускання, значне зниження потужності. Найчастіше перебої в роботі двигуна спричиняються несправностями системи запалювання і живлення, порівняно рідко — потраплянням води в циліндри двигуна і нещільним приляганням тарілок клапанів до гнізд.

Основні принципи нестійкої роботи двигуна і способи їх усунення наведено нижче:

Причини несправності

Способи усунення або запобігання

Несправні запальні свічки і їх проводи або Запалювання встановлено неправильно

Оглянути свічки і проводи, усунути несправність. При необхідності відрегулювати зазор між електродами свічок, встановити запалювання

Відмовлення в роботі переривника-розподільника, конденсатора, порушення ізоляції проводів низької напруги

Див. «Несправності системи запа­лювання»

Ненормальний рівень палива в поплавцевій камері карбюратора

Перевірити рівень палива в поплавцевій камері і в разі потреби встановити необхідний рівень

Неправильне регулювання карбюратора на малій частоті обертання колінчастого вала при холостому ході двигуна

Відрегулювати карбюратор

Забруднення паливних або повітряних жиклерів у карбюраторі

Прочистити і продути жиклери

Підсмоктування повітря у з’єднаннях між фланцями карбюратора і впускного трубопроводу або між впускним трубопроводом і головкою циліндрів

Підтягнути кріплення і усунути підсмоктування повітря. При необхідності замінити пошкоджені прокладки

Потрапляння води у циліндри двигуна внаслідок пошкодження ущільнювальної прокладки між головкою і блоком циліндрів або через тріщини в головці і блоці циліндрів

Замінити ущільнювальну прокладку головки циліндрів. Головку і блок циліндрів, що мають тріщини, замінити

Багато води у відстійнику фільтра тонкого очищення палива в баку

Злити відстій з паливного бака

Негерметичність впускних і випускних клапанів

Перевірити зазори між клапанами і коромислами, при необхідності відрегулювати або притерти клапани

Під час виявлення причин нестійкої роботи двигуна слід звертати увагу на зовнішні ознаки його роботи. Якщо двигун трохи «здригається», то, найімовірніше, це буває від того, що затискач підімкнення акумуляторної батареї ослаб. Помітне ж «здригання» двигуна найчастіше буває тоді, коли пальна суміш,  що надходить у циліндри, збіднена або збагачена. Нестійка робота двигуна, що супроводиться «пострілами» в глушник, як правило, виникає тоді, коли суміш перезбагачена, нещільно прилягає тарілка клапана до гнізда, при пропусках у системі запалювання (дуже пізнє запалювання). Нерівномірний випуск під час роботи двигуна — явна ознака несправностей розподільника запалювання або свічок при справній системі живлення.

Визначення несправностей за зовнішніми ознаками роботи двигуна не гарантується достатньою точністю, бо залежить від суб’єктивних якостей того, хто перевіряє,— його досвіду і вміння. Проте знання характерних ознак значно прискорює і полегшує виявлення причин несправностей нестійкої роботи двигуна автомобіля.

Послідовність виявлення причин нестійкої роботи двигуна

Примірна послідовність визначення несправностей під час роботи двигуна з перебоямиЯкщо під час руху автомобіля порушилась рівномірна стійка робота двигуна, необхідно зупинити автомобіль і з’ясувати причину перебоїв. Примірну послідовність виявлення причин нестійкої роботи двигуна наведено на рис. 14.

Рис. 14. Примірна послідовність визначення несправностей під час роботи двигуна з перебоями

Насамперед треба з’ясувати, в одному чи в багатьох циліндрах виникають перебої. Для цього перевести роботу на малу частоту обертання колінчастого вала при холостому ході і викруткою, що має дерев’яну ручку, замкнути на масу по черзі центральний електрод кожної свічки (рис. 15), При замиканні на масу свічки працюючого циліндра перебої в двигуні збільшаться, а при замиканні непрацюючого — двигун, як і раніше, працюватиме з перебоями. Визначивши, що не працює один циліндр, можна припустити несправність свічки або її провода.

Щоб виявити непрацюючу свічку, треба від’єднати провід високої напруги від свічки циліндра і перевірити якість іскри між центральним електродом свічки і кінцем провода високої напруги. Наявність 3— 4 мм безперебійного іскрового проміжка між високовольтним проводом і центральним електродом свічки свідчить про те, що ця свічка несправна і, як правило, матиме менше нагрівання, ніж інші.

Якщо під час перевірки виявилось, що між високовольтним проводом і центральним електродом непрацюючої свічки іскри немає, слід приєднати провід до свічки, а другий його кінець підняти на 2—3 мм над відповідним гніздом кришки розподільника. Наявність іскри у цьому зазорі свідчить про несправність високовольтного проводу свічки, який перевіряють, відсутність іскри – про несправність у карболітовій кришці розподільника.

Якщо вдалося встановити, що перебої в роботі двигуна відбуваються в різних циліндрах і при цьому виникають сильні хлопки в глушнику, слід насамперед перевірити справність конденсатора. Коли конденсатор несправний, контакти переривника будуть дуже іскрити і швидко обгоряти. Такий конденсатор необхідно замінити.

З’ясувавши, що конденсатор справний, треба перевірити правильність встановлення запалювання, точність відімкнення проводів високої напруги до свічок відповідно до порядку роботи циліндрів і впевнитись, чи не сталося заїдання у відцентровому або вакуумному регуляторах моменту запалювання.

Перевірка запальної свічки

Рис. 15. Перевірка запальної свічки

Найчастіше перебої в роботі різних циліндрів двигуна спричиняються несправностями, що виникають у переривнику-розподільнику: ненормальним зазором між контактами, їх обгорянням або замаслюванням, замиканням важільця переривника або провода на масу, тріщинами ротора і карболітової кришки, появою поганих контактів у кришці. Перебої в роботі двигуна можуть бути спричинені також порушенням ізоляції вторинної обмотки котушки запалювання; в таких випадках котушку слід замінити.

Нестійку роботу двигуна можна визначити, також за характерним «чханням» у карбюраторі. У цьому випадку рекомендується трохи прикрити повітряну заслінку. Якщо перебої зменшуються, це свідчить про порушення подачі палива у циліндри двигуна. Найімовірніше, забруднені жиклери або порушився рівень палива у поплавцевій камері. Якщо жиклери забруднені, їх слід прочистити і продути повітрям, а рівень палива при його відхиленнях від нормального відрегулювати.

При справному запалюванні робота двигуна може супроводитись «пострілами» в глушнику; це буває тоді, коли в циліндри надходить перезбагачена пальна суміш. При цьому слід перевірити роботу повітряної заслінки, прочистити повітряні канали і звернути увагу на прилягання тарілки клапана до гнізда. При нещільному приляганні необхідно відрегулювати зазор, а після повернення в гараж — очистити і притерти клапани.

Перебої в роботі двигуна можна чітко розрізнити лише при певних частотах обертання колінчастого вала двигуна, тому, щоб виявити причини перебоїв, частоту обертання колінчастого вала необхідно змінювати. Впевнившись, наприклад, у тому, що перебої виникли на малій частоті обертання колінчастого вала двигуна під час холостого ходу, слід перевірити стійкість роботи системи холостого ходу карбюратора і при необхідності відрегулювати потрібний склад суміші. Коли під час перевірки виявилось, що немає потреби в регулюванні карбюратора, треба прочистити і продути канали системи холостого ходу і перевірити рівень палива в поплавцевій камері.

Іноді перебої в роботі на малій частоті обертання колінчастого вала двигуна під час холостого ходу можуть бути спричинені підсмоктуванням повітря між впускним трубопроводом і карбюратором. У цьому випадку необхідна підтягнути гайки кріплення карбюратора і, якщо просочування повітря триватиме далі, замінити прокладку. Перебої на малій частоті обертання колінчастого вала двигуна під час холостого ходу можуть бути і через потрапляння води в циліндри двигуна та зниження компресії. Ці несправності бувають дуже рідко, тому вони у цьому розділі не розглядаються.

Якщо перебої в роботі двигуна виникли на середніх і великих частотах обертання колінчастого вала, то причини такі:

  • часткове забруднення головної дозуючої системи або жиклера економайзера;
  • недостатня подача палива в поплавцеву камеру карбюратора;
  • дуже великий зазор між контактами переривника, бо контакти у замкнутому стані перебувають короткий час і струм низької напруги до початку розмикання не встигає зрости, внаслідок чого слабне і струм високої напруги, що утворюється в котушці запалювання.

Способи усунення перелічених вище несправностей розглянуто раніше.

Перебої в роботі двигуна на великих частотах обертання колінчатого вала часто виникають через ослаблення сили пружини важільця переривника. Це пояснюється тим, що на великих частотах обертання колінчастого вала двигуна важілець не встигає повернутися до нерухомого контакту і відбуваються перебої в запаленні, а разом з тим і в роботі двигуна. Силу пружини слід регулювати підгинанням кінця її у той чи інший бік з подальшою перевіркою динамометром, відтягуючи контакт важільця від нерухомого контакту. Якщо немає динамометра, можна тимчасово підкласти кусок гуми потрібної товщини між пружиною і важільцем: рухомого контакту.

Іноді буває так, що під час різкого відкриття дросельної заслінки частота обертання колінчастого вала двигуна не досить швидко збільшується (погана прийомистість). Це може бути внаслідок заїдання поршня прискорювального насоса, недостатнього впорскування палива насосом-прискорювачем, забруднення розпилювача, нещільного прилягання клапанів насоса.

Щоб усунути цю несправність, слід перевірити роботу насоса-прискорювача, прочистити, продути і в разі потреби притерти його клапани. Іноді недостатня прийомистість двигуна буває через пізнє запалювання, тому його треба відрегулювати.

Несправності запальної свічки і їх усунення

Запальна свічка може мати ряд несправностей, які спричиняють нестійку роботу двигуна. Основними з них, є: утворення нагару на ізоляторі свічки або забризкування свічки маслом, паливом; неправильний зазор між електродами або їх обгоряння; тріщина в ізоляторі.

Перевірка і регулювання зазора між електродами свічки

Рис. 16. Перевірка (а) і регулювання (б) зазора між електродами свічки

Якщо свічка має нагар, забризкана маслом або паливом, її необхідно очистити металевою щіткою і промити спеціальною рідиною або спиртом, а потім продути стиснутим повітрям. Категорично забороняється пропалювати свічки у вогні, бо при цьому може бути пошкоджена їх ізоляція.

Зазор між електродами свічки перевіряють круглим щупом.

При великому зазорі утруднюється утворення іскри, а при малому на електродах свічки утворюється нагар. Регулюють зазор підгинанням або відгинанням бокового електрода (рис. 16). Якщо під час перевірки виявлено тріщини ізолятора свічки або сильне обгоряння електродів, свічку треба замінити. Практика експлуатації легкових автомобілів показує, що повну заміну запальних свічок на нові рекомендується провадити приблизно через 30 000 км пробігу автомобіля, а перевірку їх стану і при необхідності очистку від нагару та регулювання зазора між електродами — в середньому через 10 000 км.

У дорозі свічку можна очистити від нагару, не викручуючи її з циліндра двигуна. Для цього між високовольтним проводом і центральним електродом несправної свічки необхідно встановити розрив у 4—5 мм. Цей додатковий іскровий проміжок значно збільшує напругу на свічці, що призводить до пробою іскрового проміжку між електродами свічки. Свічка починає працювати нормально, бо підвищення температури ізолятора спричиняє згоряння нагару, який раніше шунтував іскровий проміжок, тобто розряд відбувався по поверхні нагару, а не між електродами свічки, тим самим знижувалась напруга непрацюючої свічки. Тривала робота свічки з додатковим іскровим проміжком не дозволяється, бо підвищення напруги може призвести до псування вторинної обмотки котушки запалювання. Якщо відновити роботоздатність свічки не вдалося, її слід викрутити, оглянути і при необхідності замінити.

Регулювання карбюратора на малу частоту обертання колінчастого вала двигуна при холостому ходіРис. 17. Регулювання карбюратора на малу частоту обертання колінчастого вала двигуна при холостому ході

Перед встановленням справної свічки перевірити рівень масла в картері двигуна. Якщо рівень дуже великий, у камеру згоряння потрапляє зайва кількість масла, яке і забризкує свічки. Коли ж замаслювання свічок сталося від великого спрацювання кілець, кільця треба замінити. Якщо під час перевірки виявиться, що свічка була покрита паливом (звичайно це буває під час роботи двигуна на перезбагаченій суміші), слід відрегулювати карбюратор на нормальне подавання горючої суміші.

Регулювання карбюратора на малу частоту обертання колінчастого вала двигуна при холостому ході

Таке регулювання виконують, якщо системи двигуна справні. Особливу увагу слід звертати на справність запальних свічок, точність установлення запалювання, правильний зазор між контактами переривника, а також на справність системи подавання палива. Регулювання мінімально стійкої частоти обертання колінчастого вала двигуна при холостому ході здійснюють двома гвинтами (рис. 17). За допомогою упорного гвинта 1, що обмежує відкривання дросельної заслінки, регулюють кількість суміші, гвинта 2 системи холостого ходу — якість (склад) суміші.

Перед початком регулювання прогрівають двигун до температури охолодної рідини не менше 80°С за показникам на щитку приладів і повністю відкривають повітряну заслінку карбюратора. Регулювальні гвинти встановлюють у певному порядку: гвинт якості закручують до відказу, а потім викручують на 2—2,5 оберти, а упорний гвинт кількості суміші вкручують на 1,5—2 оберти від положення, при якому він починає повертати важіль, закріплений на осі дросельної заслінки.

При довільному положенні гвинта якості суміші, викручуючи упорний гвинт дросельної заслінки, встановлюють можливу мінімальну частоту обертання колінчастого вала двигуна. Обертанням у той чи інший бік гвинта якості суміші без зміни положення дросельної заслінки добиваються максимальної частоти обертання колінчастого вала. Потім повертанням упорного гвинта дросельної заслінки знову встановлюють наймінімальнішу і стійку частоту обертання колінчастого вала двигуна. Як правило, після двох-трьох таких операцій встановлюється правильне положення регулювальних гвинтів, що й забезпечує необхідну кількість суміші і, природно, економічну роботу двигуна автомобіля.

Перевіряють правильність такого регулювання різким відкриванням і закриванням дросельної заслінки.

Якщо двигун продовжує роботу, то регулювання виконано правильно.

Якщо двигун зупинився, необхідно упорний гвинт дросельної заслінки карбюратора закрутити на пів-оберта, тим самим трохи збільшивши чистоту обертання колінчастого вала.

При правильному регулюванні системи холостого ходу частота обертання колінчастого вала двигуна дорівнює приблизно 450— 550 об/хв.

Додати коментар


Захисний код
Оновити