Причини перегрівання двигуна

Характерними ознаками перегрівання двигуна є: зменшення потуж­ності, поява дзвінких стуків, значне підвищення температури охолодної рідини.

Перегрів двигуна можна виявити за показами покажчика темпе­ратури охолодної рідини, а також за аварійним сигналізатором — при підвищенні температури охолодної рідини понад норму засвічується сигнальний індикатор. Про великий перегрів двигуна свідчить і виділен­ня чималої кількості пари з паровідвідної трубки радіатора. Причини перегріву двигуна і можливі способи їх усунення наведено нижче у таблиці:

Причини несправності

Способи усунення або запобігання

Недостатня кількість охолодної рідини в системі охолодження двигуна Перевірити і в разі необхідності долити охолодну рідину до норми
Пробуксовує пас привода вентилятора або обрив паса Відрегулювати натяг паса або замінити його
Неповне відкриття стулок радіатора Відрегулювати привод жалюзі
Забруднений радіатор та з'єднувальні шланги Промити систему охолодження і очистити шланги
Пошкоджений термостат - заїдання у закритому положенні

Замінити термостат

Не вмикається електромагнітна муфта вентилятора Перевірити справність електромагнітної муфти
Відкладення великої кількості накипу в системі охолодження двигуна Промити систему охолодження спеціальним розчином
Перевантаження двигуна, часткове затягування стоянкового гальма Перейти на нижчу передачу, повністю відпустити рукоятку стоянкового гальма
Неправильно встановлено запалювання Перевірити встановлення запалювання і відрегулювати його
Надходження в циліндри двигуна багатої або бідної суміші, застосування палива, яке не відповідає типові двигуна Відрегулювати карбюратор, замінити паливо

Слід пам’ятати, що перегрів двигуна супроводиться не тільки помітним зменшенням його потужності (погано тягне), а й збільшенням витрати палива, погіршанням мастильних властивостей масла — можливі задирки тертьових поверхонь, короблення і тріщини деталей.

При перегріві двигуна необхідно насамперед перевірити кількість охолодної рідини і довести її до норми. Знімаючи пробку заливної горловини радіатора з перегрітого двигуна, треба бути дуже обережним, щоб запобігти опікові обличчя і рук гарячою парою. Рівень рідин в радіаторі повинен бути на 15—20 мм нижчий від заливної горловини. Антифризу в радіатор заливають на 6—7% (за об’ємом) менше ніж води.

Доливати воду в радіатор перегрітого двигуна слід лише після того, як двигун трохи охолоне. Якщо двигун працює, то доливати воду необхідно тонкою струминкою, щоб не спричинити появу тріщин у циліндрах.    ,

При випаровуванні антифризу в систему охолодження доливають тільки воду, а антифриз додають лише тоді, коли точно виявлено, що він витік. Витікання усувають, затягуючи хомутики або замінюючи прокладки.

Причини перегріву двигунаСлід також пам’ятати, що ефективність охолодження двигуна значною мірою залежить від натягу паса привода вентилятора. В автомобілях «Волга», «Москвич», «Жигули» натяг паса регулюють зміною положення генератора. Якщо пас натягнуто слабо, необхідно ослабити кріплення генератора і, зміщуючи його, добитися потрібного натягу паса. В автомобілі «Запорожець» натяг паса регулюють, переставляю­чи набір регулювальних шайб з внутрішнього боку передньої половини шківа на зовнішній (рис. 1).

Рис. 1. (зліва) Пристрій для регулювання натягування паса вентилятора на автомобілі ЗАЗ-968 «Запорожець»:
1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — ковпачок; 4 — регулювальні шайби; 5 — знімний шків; 6 — пас; 7 — шків із маточиною.

Перестановка однієї шайби збільшує довжину паса приблизно на 2,6 мм.

Прогин правильно натягнутого паса при натисненні на нього із зусиллям 3—4 кгс становить: в автомобілів ЗАЗ-968А «Запорожець» 15—22 мм, «Жигули»—10—15 мм, «Москвич»—12—15 мм, ГАЗ-2 «Волга» —8—10 мм (рис. 2). Якщо пас привода вентилятора замасляний, його треба витерти бензином.

Рис. 2. (зправа) Перевірка натягування паса привода генератора автомабіля ГАЗ-24 «Волга».

перевірка натягу паса привода генератораПерегрів двигуна може бути спричинений засміченням шлангів системи охолодження, проходів для повітря у серцевині радіатора, великим накипом на стінках системи охолодження, несправністю клапан термостата або поганою роботою водяного насоса. Для виявлення причйн цих несправностей спочатку перевіряють водяний насос. Якщо через контрольний отвір водяного насоса виходить вода, то несправний сальник і його слід замінити. Не можна заглушати контрольний отвір, коли через нього іде вода. Це призводить до псування підшипників водяного насоса. Якщо несправний водяний насос відремонтувати неможливо, його необхідно замінити. Проходи для повітря в серцевині радіатора, що забруднилися, продувають стисненим новітрям. При забрудненні системи охолодження її промивають чистою водою.

У системі охолодження може утворитися багато накипу. У цих випядках після повернення в гараж треба промити систему спеціальними розчинами. Щоб зменшити утворення накипу в системі охолодження, слід застосовувати чисту м’яку воду — дощову або снігову. Вилиту із системи охолодження воду бажано використати повторно, бо часта заміна води посилює корозію і підвищує утворення накипу. Якщо внутрішня порожнина системи замасляна, систему слід промити слабким розчином лугу згідно з інструкцією. Термостат у дорозі можна перевірити, оглянувши його зовні; при необхідності видаляють накип, бруд, очищають маленький отвір у клапані. Несправний термостат (заїдання клапана) необхідно замінити.

Водій повинен стежити за тепловим режимом роботи двигуна (нормальний тепловий режим — 80—90 °С), його регулюють відкриттям або закрит­тям жалюзі. Коли жалюзі відкриваються неповністю, слід перевірити стан і дію тяг керування жалюзі радіатора. Пластинки жалюзі не повинні мати вм’ятин, і при повністю витягнутій рукоятці привода мають бути щільно закриті, а при крайньому передньому положенні — повністю відкриті. Особливо уважно треба стежити за роботою жалюзі взимку. Іноді в нижній частині радіатора замерзає вода, і льодяна пробка порушує її нормальну циркуляцію. Виявити замерзання води у радіаторі можна на дотик. Звичайно ступінь нагріву верхньої частини радіатора значно більший, ніж нижньої і середньої частини. При замерзанні води у радіаторі з паровідвідної трубки інтенсивно вихо­дить пара. В цьому випадку найкраще поставити автомобіль у тепле приміщення, дати можливість розтанути льоду. Якщо такої можливості немає, то місце, де утворився лід, треба обкласти ганчірками, намоче­ними в окропі, і поливати їх гарячою водою.

Перегрів двигуна може статися через надмірно пізнє запалювання, бо суміш продовжує горіти при випуску. При цьому двигун і випускний трубопровід нагріватимуться через те, що частина тепла від суміші, яка згоряє, віддається охолодній рідині. Якщо запалювання пізнє, слід від­регулювати його. Перегрів двигуна може бути спричинений також за­стосуванням бензину, що не відповідає вимогам заводської інструкції.

На ступінь нагріву двигуна дуже впливає склад робочої суміші. Наприклад, надходження в циліндри бідної суміші може також спри­чинити перегрів. У цьому випадку чути «хлопки» в карбюраторі, відчу­вається ненормальна прийомистість двигуна. Двигун перегрівається і через повільне горіння бідної суміші. Об’єм газів, що горять, трива­лість і поверхність зіткнення деталей двигуна з газами збільшуються, стає більшою кількість тепла, яке віддається деталям двигуна. Причи­ни утворення бідної суміші і способи їх усунення наведено у статті «Двигун не розвиває повної потужності».

Якщо двигун перегрівається через надходження в циліндри багатої суміші, характерними ознаками цього є «постріли» і чорний дим у глушнику. Багата суміш, як і бідна, горить повільно і не встигає зго­ріти повністю через недостачу повітря. При виході в глушник суміш, сполучаючись з киснем, згоряє, виникає вибух. Тривала робота двигу­на на цій суміші призводить до підвищеною утворення нагару в ци­ліндрах, до погіршання передачі тепла в охолодну рідину створює можливість виникнення детонації.

У недосвідчених водіїв двигун іноді перегрівається через часткове затягнення важеля стоянкової гальмової системи або неправильне регулювання робочої гальмової системи. Тому, вирушаючи в дорогу, слід завжди ставити важіль стоянкової гальмової системи в крайнє переднє положення, попередньо перевіривши справність і робочої гальмової системи.

Буває, що двигун перегрівається через тривалу їзду на нижчих передачах. У такому випадку необхідно зупинитись і дати йому мож­ливість охолонути. Якщо зупинитись неможливо, слід перейти на вищу передачу, збільшивши тим самим частоту обертання колінчастого вала двигуна, а разом з тим і швидкість циркуляції охолодної рідини. Вна­слідок цього поліпшиться тепловідвід від стінок циліндра і головки блока.

Іноді двигун перегрівається через недостатнє подавання масла до деталей, що змащуються, або погану його якість. Погіршання мащення призводить до посилення тертя між деталями, підвищує температуру деталей і масла. Тому треба стежити за рівнем масла в картері дви­гуна, за тиском у системі мащення, не допускати підтікання масла через сполучення шлангів і трубопроводів, прокладки і сальники.

Додати коментар


Захисний код
Оновити